lắp động cơ vào trong Tiếng Anh là gì?

lắp động cơ vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp động cơ vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp động cơ vào

    * dtừ

    motorization

    * ngđtừ

    motorize