lắp lò xo giảm xóc trong Tiếng Anh là gì?

lắp lò xo giảm xóc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp lò xo giảm xóc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp lò xo giảm xóc

    * ngđtừ

    spring