lắp nắp mới trong Tiếng Anh là gì?

lắp nắp mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp nắp mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp nắp mới

    * ngđtừ

    recap