lắm thủ đoạn trong Tiếng Anh là gì?

lắm thủ đoạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm thủ đoạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm thủ đoạn

    * ttừ

    tricky, designing, trickish