lắm cá trong Tiếng Anh là gì?

lắm cá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm cá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm cá

    * dtừ

    fishiness

    * ttừ

    fishy