lắm đòn phép trong Tiếng Anh là gì?

lắm đòn phép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm đòn phép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm đòn phép

    * phó từ politically

    * ttừ

    politic