lắm cỏ dại trong Tiếng Anh là gì?

lắm cỏ dại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm cỏ dại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm cỏ dại

    * ttừ

    weedy