giả làm trong Tiếng Anh là gì?

giả làm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả làm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả làm

  * ngđtừ

  play

  * thngữ

  to play at

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giả làm

  to pretend to, fake