giả dối trong Tiếng Anh là gì?

giả dối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả dối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả dối

  * ttừ

  false; deceitful

  tất cả sự ân cần của cô ta chỉ là giả dối all her cordiality is a sham

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả dối

  * adj

  false; deceitful

  tất cả sự ân cần của cô ta chỉ là giả dối: All her cordiality is a sham

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giả dối

  to act falsely, act deceitfully