giả bộ trong Tiếng Anh là gì?

giả bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả bộ

  xem giả vờ

  giả bộ ngủ/bệnh to feign sleep/illness

  giả bộ đoan trang to look as if butter wouldn't melt in one's mouth

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả bộ

  * verb

  to pretend; to affect; to sham

  giả bộ ngu dốt: To pretend ignorance

  giả bộ đoan trang: butter wouldn't melt in one's mouth