giả dụ trong Tiếng Anh là gì?

giả dụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả dụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả dụ

  to assume; to suppose

  tôi không dám chắc, mà chỉ giả dụ thôi i'm not sure, i'm only assuming

  anh không được giả dụ rằng... you mustn't suppose that...

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả dụ

  suppose [that]

  Giả dụ tin đó là thật, thì sao nào?: Suppose [that] the news is true, what then?