world view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world view.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • world view

    Similar:

    weltanschauung: a comprehensive view of the world and human life

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).