world space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • world space

    * kỹ thuật

    không gian vũ trụ

    toán & tin:

    không gian độc lập