world currency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world currency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world currency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world currency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • world currency

  * kinh tế

  tiền tệ thế giới

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  tiền tệ thế giới