world-beater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world-beater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world-beater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world-beater.

Từ điển Anh Việt

 • world-beater

  * danh từ

  người hoặc cái gì giỏi hơn, tốt hơn...tất cả các người hoặc cái gì khác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • world-beater

  Similar:

  king: a competitor who holds a preeminent position

  Synonyms: queen