world output nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world output nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world output giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world output.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • world output

    * kinh tế

    sản lượng thế giới