world line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • world line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường vũ trụ