world premiere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world premiere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world premiere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world premiere.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • world premiere

    (music) the first public performance (as of a dramatic or musical work) anywhere in the world

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).