world record nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world record nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world record giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world record.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • world record

    the best record in the whole world

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).