world-weary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world-weary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world-weary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world-weary.

Từ điển Anh Việt

 • world-weary

  /'wə:ld'wiəri/

  * tính từ

  chán đời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • world-weary

  Similar:

  bored: tired of the world

  bored with life

  strolled through the museum with a bored air