world traveler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world traveler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world traveler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world traveler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • world traveler

    Similar:

    globetrotter: someone who travels widely and often

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).