worldly good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worldly good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worldly good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worldly good.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worldly good

    Similar:

    worldly possession: a commodity or good associated with the earthly, rather than the spiritual, existence of human beings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).