wood lily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood lily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood lily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood lily.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wood lily

  lily of eastern North America having orange to orange-red purple-spotted flowers

  Synonyms: Lilium philadelphicum

  Similar:

  trillium: any liliaceous plant of the genus Trillium having a whorl of three leaves at the top of the stem with a single three-petaled flower

  Synonyms: wake-robin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).