woodsman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodsman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodsman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodsman.

Từ điển Anh Việt

  • woodsman

    /'wudmən/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) woodman

Từ điển Anh Anh - Wordnet