woodman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodman.

Từ điển Anh Việt

 • woodman

  /'wudmən/

  * danh từ

  người đẵn gỗ; tiều phu

  nhân viên lâm nghiệp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • woodman

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thợ rừng

  thợ xẻ gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet