woodbind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodbind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodbind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodbind.

Từ điển Anh Việt

  • woodbind

    /'wudbaind/ (woodbine) /'wudbain/

    * danh từ

    (thực vật học) cây kim ngân