woodhull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodhull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodhull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodhull.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woodhull

    United States advocate of women's suffrage; in 1872 she was the first woman to run for the United States presidency (1838-1927)

    Synonyms: Victoria Clafin Woodhull

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).