wooded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooded.

Từ điển Anh Việt

 • wooded

  /'wudid/

  * tính từ

  có rừng, lắm rừng, có nhiều cây cối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wooded

  covered with growing trees and bushes etc

  wooded land

  a heavily wooded tract

  Antonyms: unwooded