woodpile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodpile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodpile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodpile.

Từ điển Anh Việt

 • woodpile

  /'wudpail/

  * danh từ

  đống gỗ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • woodpile

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đống gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • woodpile

  a pile or stack of wood to be used for fuel