wooden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden.

Từ điển Anh Việt

 • wooden

  /'wudn/

  * tính từ

  bằng gỗ

  (nghĩa bóng) cứng đờ; đờ đẫn; vụng, lúng túng

  a wooden stare: cái nhìn đờ đẫn

  wooden head

  người ngu độn

  wooden spoon

  (sử học) thìa gỗ (tặng người đậu bét môn toán ở trường đại học Căm-brít)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wooden

  made or consisting of (entirely or in part) or employing wood

  a wooden box

  an ancient cart with wooden wheels

  lacking ease or grace

  the actor's performance was wooden

  a wooden smile