woodeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodeness.

Từ điển Anh Việt

  • woodeness

    * danh từ

    tình trạng cứng và vụng