wooden plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wooden plug

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cái nêm bằng gỗ

  giao thông & vận tải:

  nút gỗ (đóng tàu)