wood file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood file.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wood file

    Similar:

    rasp: a coarse file with sharp pointed projections

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).