william saroyan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william saroyan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william saroyan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william saroyan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william saroyan

    Similar:

    saroyan: United States writer of plays and short stories (1908-1981)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).