william iii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william iii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william iii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william iii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william iii

    King of England and Scotland and Ireland; he married the daughter of James II and was invited by opponents of James II to invade England; when James fled, William III and Mary II were declared joint monarchs (1650-1702)

    Synonyms: William of Orange

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).