william byrd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william byrd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william byrd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william byrd.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william byrd

    Similar:

    byrd: English organist and composer of church music; master of 16th century polyphony; was granted a monopoly in music printing with Thomas Tallis (1543-1623)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).