william dawes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william dawes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william dawes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william dawes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william dawes

    Similar:

    dawes: American patriot who rode with Paul Revere to warn that the British were advancing on Lexington and Concord (1745-1799)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).