william inge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william inge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william inge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william inge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william inge

    Similar:

    inge: United States playwright (1913-1973)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).