william iv nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william iv nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william iv giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william iv.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william iv

    King of England and Ireland; son of George III who ascended the throne after a long naval career (1765-1837)

    Synonyms: Sailor King

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).