william hazlitt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william hazlitt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william hazlitt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william hazlitt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william hazlitt

    Similar:

    hazlitt: English essayist and literary critic (1778-1830)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).