william wyler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william wyler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william wyler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william wyler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william wyler

    Similar:

    wyler: United States filmmaker (1902-1981)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).