william kidd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william kidd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william kidd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william kidd.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william kidd

    Similar:

    kidd: Scottish sea captain who was hired to protect British shipping in the Indian Ocean and then was accused of piracy and hanged (1645-1701)

    Synonyms: Captain Kidd

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).