william rufus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william rufus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william rufus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william rufus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william rufus

    Similar:

    william ii: the second son of William the Conqueror who succeeded him as King of England (1056-1100)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).