william henry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

william henry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm william henry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của william henry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • william henry

    Similar:

    henry: English chemist who studied the quantities of gas absorbed by water at different temperatures and under different pressures (1775-1836)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).