water turbine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water turbine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water turbine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water turbine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water turbine

  * kỹ thuật

  tuabin thủy lực

  điện lạnh:

  tua bin nước

  xây dựng:

  tua bin thủy lực