water transport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water transport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water transport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water transport.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water transport

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự vận tải đường thủy

  giao thông & vận tải:

  vận tải đườg thủy

  xây dựng:

  vận tải đường thủy