water sprayer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water sprayer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water sprayer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water sprayer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water sprayer

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bộ phun nước

  dàn phun nước

  giàn phun nước