water separator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water separator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water separator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water separator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water separator

  * kinh tế

  thiết bị tách nước

  * kỹ thuật

  bẫy nước

  bình tách nước

  van tháo nước

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị khử nước

  xây dựng:

  thiết bị tách nước