water scrubber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water scrubber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water scrubber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water scrubber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water scrubber

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy lọc hơi đốt bằng nước

    thiết bị rửa bằng nước