water pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water pressure

  * kỹ thuật

  áp lực nước

  áp suất nước

  toán & tin:

  thủy áp